Selecteer een pagina

Avastin remt vaatvernieuwing en vaatlekkage door het blokkeren van de groeifactor, VEGF genaamd.Vaatvernieuwing en vaatlekkage spelen bij verschillende oogziekten een belangrijke rol.

Bij een aanzienlijk deel van deze patiënten leidde het gebruik van Avastin tot enige verbetering van de gezichtsscherpte.

Voor Avastin zelf is dit gunstige effect op oogaandoeningen nog onvoldoende wetenschappelijk aangetoond.
Het is belangrijk dat u u realiseert dat er dus onzekerheden kleven aan deze behandeling.

Hoe gaat de behandeling van Avastin in zijn werk?

Voor deze behandeling wordt Avastin door middel van injecties driemaal toegediend, om de zes weken. Voorafgaand aan de injectie wordt het oog met druppels verdoofd, zodat u van de injectie weinig voelt.

Indien u besluit deel te nemen aan deze behandeling met Avastin® kunt u het volgende verwachten:

Voor de behandeling
Voor u aan deze behandeling met Avastin kunt deelnemen, worden uw ogen volledig onderzocht door de oogarts. U krijgt verschillende onderzoeken zoals een FAG (fluorescentie angiografie = foto’s van het netvlies) en OCT (echo van het oog).

Dag vóór de behandeling
De dag vor de behandeling start u met druppels Trafloxal en Predforte 3 maal daags met enkele minuten tussen beide druppels, verspreid over de dag.

Dag van de behandeling
In het ziekenhuis krijgt u verdovingsdruppels in het te behandelen oog. Het oog wordt ontsmet met een jodiumoplossing. Daarna krijgt u Avastin toegediend door de oogarts. Na de toediening kunt u naar huis.

U mag niet zelf auto rijden gedurende de rest van die dag, omdat u een verband op het behandelde oog krijgt. Verdere behandelingen, onderzoeken of controles bespreekt de oogarts met u.

Na de behandeling
Er moet nog één week lang met de oogdruppels Trafloxal en Predforte gedruppeld worden, 3 maal daags met enkele minuten tussen beide druppels, verspreid over de dag.
De dag na de injectie wordt u gebeld om te vragen of u oogklachten heeft.

Wat zijn de risico’s?
Er zijn risico’s verbonden aan de toediening van Avastin in het oog:

pijn aan het oog
infecties van het oog
verhoogde oogdruk
bloedingen
netvliesloslating

De complicaties zouden kunnen leiden tot een daling van het gezichtsvermogen.
Om risico op een eventuele infectie van het oog te voorkomen, zult u druppels krijgen met antibiotica en ontstekingsremmer.

Fijn dat je onze kennisbank bezoekt.


 

Heb je ook onze nieuwe homepage al bezocht?
gezondheid.nl