Selecteer een pagina

Borstkanker is een van de vele soorten kanker. Het kenmerk van al die soorten is dat er iets misgaat in de celdeling.Celdeling

Bij zo veel celdelingen kan er iets misgaan. Meestal kan het lichaam dat zelf repareren, maar soms schiet het beschermingssysteem te kort.

Dan zitten er fouten in de genen, waardoor een cel zich te veel kan delen of zich zelfs helemaal ongeremd blijft delen. Vervolgens ontstaat er een gezwel of tumor.

Borstkanker

Bij borstkanker breiden de tumorcellen zich eerst uit in de melkgangen en klierkwabben. Vervolgens ontstaan er verbindingen tussen de tumorcellen. Daarna verspreiden ze zich in het omringende borstweefsel en vernietigen dat.

Nog weer later komen ze terecht in de lymfebanen en soms ook in de bloedvaten. Ze kunnen ze zich elders in het lichaam nestelen. Daar vormen ze dan uitzaaiingen, oftewel metastasen. 

De behandeling

Er zijn allerlei behandelingen van borstkanker mogelijk. Welke nodig zijn, hangt onder andere af van het stadium van de kanker en de kans op genezing. Meestal is een combinatie van verschillende behandelingen nodig.

Soms is de borstkanker te vergevorderd om nog te genezen. Dan heeft de behandeling een ander doel: de klachten die de borstkanker veroorzaakt zo veel mogelijk beperken.

Verschillende behandelingen

Chirurgie
Radiotherapie
Chemotherapie
Hormoontherapie
Angiogeneseremers
Immunotherapie

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:

Zorgboek borstkanker

Fijn dat je onze kennisbank bezoekt.


 

Heb je ook onze nieuwe homepage al bezocht?
gezondheid.nl