Selecteer een pagina

Geredigeerd door: Van Straten Medical

Wie laat niet graag een brede glimlach zien? Helaas laat de tijd zijn sporen na, ook in het gebit. Met onopvallende tandvervangingen moet de tandarts de ontbrekende tanden en kiezen weer vervangen. Dat kan op eenvoudige wijze met bijvoorbeeld een plaatje, maar er bestaat al 25 jaar een uitstekend alternatief: het tandimplantaat.
Een implantaat als kunstmatige tandwortel komt nagenoeg overeen met de natuurlijke situatie. In het uiterlijk, het gevoel met eten, lachen en spreken. Het groeit vast in het kaakbot.
Gezonde tanden hoeven niet meer als steunpunt belast te worden of zelfs beslepen te worden.

Voltreffer: bal erin – tand eruit!
Wordt op jeugdige leeftijd het uiterlijk bepaald door kapotte knieën, grote ‘gaten’ in het melkgebit en fonkelnieuwe ‘grote’ tanden, in de pubertijd en daarna gelden andere esthetische waarden. Tanden moeten eruit zien als die van filmsterren.
Maar actieve/fanatieke sportbeoefening of een ongeval kunnen hier schade aanrichten. De implantologie biedt ook hier een individuele oplossing: enkeltandvervanging of het op esthetische wijze opvullen van een groter defect geven een stralende glimlach terug. Implantatiesystemen bieden de mogelijkheid tot zelfs onmiddellijke vervanging bij het verlies van één of meerdere tanden. Een snelle oplossing in deze snelle tijd.

Sta op eigen tanden…
Uiterlijk speelt tegenwoordig een steeds grotere rol in zowel de werkomgeving als in vrije tijd. Actief in het middelpunt staan, zelfverzekerd een bijdrage leveren, lukt dat met een kunstgebit?
Implantaten zijn het ‘zekere’ alternatief voor het klassieke uitneembare kunstgebit, dat vaak als storend ervaren wordt.
Frames als vervanging voor verloren gegane tanden leveren regelmatig problemen op, vooral bij eten en praten.
Implantaten echter bieden het gevoel en vertrouwen van eigen tanden, bij zowel spreken als kauwen.

Protheseproblemen voorgoed opgelost
Ook op latere leeftijd wil men aan de levenskwaliteit geen concessies doen. Als door omstandigheden het eigen gebit niet meer aanwezig is, zijn implantaten de beste oplossing om weer met stevig verankerde tanden en kiezen aan het leven deel te nemen.
Weer genieten van eten, een natuurlijk gezichtsprofiel en duidelijk verstaanbaar. Vooral bij de tandeloze kaak bieden implantaten veel voordelen, want op deze stevige verankering kan een prothese goed blijven zitten.

Een tand kan niet zonder wortel, óf een implantaat
Een implantaat is een kleine pijler van chirurgisch titanium, die de tandwortel vervangt -een behandeling die al tientallen jaren toegepast wordt. En met succes: Elke persoon, elke kaak is anders. Je tandarts zal na zorgvuldig onderzoek het juiste implantaattype voor je bepalen en deze tijdens een korte operatie onder plaatselijke verdoving -vrijwel pijnloos- in de kaak plaatsen.
Over het algemeen bedraagt de inhelingsperiode 3 tot 6 maanden. Op deze kunstmatige wortel kan je tandarts dan een kroon, brug of prothese bevestigen.

Voortanddefect
Het voortanddefect: in de tandenrij ontbreekt een tand. Een implantaat bespaart je het moeten laten beslijpen van de naastgelegen tanden om een z.g. brug te kunnen plaatsen en bevestigen.
Er is nauwelijks een zichtbaar verschil met een natuurlijke tand.
In het geval van het ontbreken van een voortand staat de esthetiek op de voorgrond. Een implantaat herstelt de oorspronkelijke situatie en verbetert deze zelfs. Ook het verloop van het tandvlees wordt gereconstrueerd. De buurelementen worden niet beschadigd of belast.

Zijdelings defect
Het defect aan zijtanden en/of -kiezen: je bespaart jezelf een gewone brug of een uitneembare deelprothese. Er zijn geen problemen met spreken of kauwen, ook het gevoel te moeten kokhalzen bestaat niet.
Ook bij het zijdelingse defect wordt met implantaten de buurelementen gespaard. De vaak uitgebreide en belastende bevestiging van gebruikelijke ‘tandvervangers’ wordt vermeden en de beperkingen bij spreken en kauwen en het voortdurende gevoel iets vreemds in de mond te hebben zijn er ook niet.

Open eind
Nog meer plezier van implantaten heb je in het geval van een z.g. open eind. De achterste kiezen ontbreken. Implantaten besparen je dat wat bij de klassieke behandeling onvermijdelijk is: het beslijpen (en daardoor losraken) van buurelementen.
Bevestigingen bij het tandvlees of via verhemelte en beperkingen bij eten en spreken.

Tandeloze kaak
De tandeloze kaak hoeft geen noodlot te zijn. Ook hier kan met behulp van implantaten een goed vastzittend en daardoor goed functionerende kunstgebit verzorgd worden. En dat zonder vervelende verhemelteplaat. Gewoon kunnen bijten in elk soort voedsel, een verbeterde articulatie, een natuurlijk gezichtsprofiel – je hoort er weer helemaal bij.

Onderhoud van je nieuwe tanden
Alleen een zeer zorgvuldige mondhygiëne maakt een langdurig succes van de behandeling mogelijk. Met een goede verzorging zijn implantaten net zo lang te behouden als eigen tanden.
Alle vragen met betrekking tot de verzorging van je gebit kan de behandelaar beantwoorden: je tandarts.
Hij of zij zal ook de behandelingskosten met je bespreken en je informeren over de vergoedingsmogelijkheden van ziekenfonds of verzekering.
Neem hoe dan ook de tijd en de gelegenheid om de voordelen van implantaten te overwegen.

De complete Wegwijzer van de Medische Esthetiek (normale prijs € 9,95), met o.a. een overzicht van alle behandelingen, ziekenhuizen en klinieken in Nederland is nu kosteloos aanvraagbaar via onderstaande link of via tel. (31) 070 324 7171, o.v.v. Gezondheid.nl

Bestel hier gratis de Wegwijzer van de Medische Esthetiek http://www.kliniekeninfo.nl/handboeken/informatie.php?formulier=wegwijzer

Fijn dat je onze kennisbank bezoekt.


 

Heb je ook onze nieuwe homepage al bezocht?
gezondheid.nl