Selecteer een pagina

Kunstnier

De eerste kunstnieren zijn tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in Kampen door de Nederlandse internist Wollem Kolff. Enige decennia eerder werden ook al experimenten verricht met primitieve dialyse-apparatuur die echter slecht afliepen. Kolff was in...

Klinefelter syndroom

Het syndroom van Klinefelter of Klinefeltersyndroom is een genetische aandoening bij de man waarbij hij in zijn cellen ten minste een X-chromosoom te veel heeft. Het syndroom komt in meer varianten voor, waarvan de eenvoudigste 47 ,XXY-karyotype heet, dat wil zeggen...

Kindermishandeling

Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij he kind. In Nederland geeft de Wet...

Keizersnede

Keizersnede is de manier van bevallen waarbij de moeder operatief via de buikwand (dus niet via de vagina) van haar kind(eren) wordt verlost. Het is de meest uitgevoerde operatieve ingreep ter wereld. Soms heeft de reden voor een keizersnede vooral met de moeder te...

Kaalheid

Kaalheid (alopecia) is het ontbreken van haar, meestal op een plaats waar vroeger wel haar zat of bij anderen wel haar zit. Dit kan een gevolg zijn van normale biologische processen of van duidelijke ziekten, de scheidslijn is niet altijd duidelijk te trekken. Er zijn...

Keelontsteking

Keelontsteking (faryngitis) is een ziektebeeld waarbij de patiënt vooral klaagt over keelpijn en pijn bij het slikken. De keel is veel roder dan normaal, soms met gezwollen keelamandelen en/of huig, al dan niet met witte beslagplekken erop. In de hals zijn...

Krentenbaard

Krentenbaard is een meestal tamelijk onschuldige, maar besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. In 80% van de gevallen is Staphylococcus aureus de boosdoener, in 10% van de gevallen Streptococcus pyogenes en in nog eens 10% van de...

Knokkelkoorts

Dengue (ook wel knokkelkoorts) is een virusziekte die voornamelijk wordt overgebracht door beten van de muggensoort  Aedes aegypti. Er zijn vier verschillende verwante virussen bekend (van de groep flavivirus) die een vergelijkbaar ziektebeeld kunnen geven; na...

Keelkanker

De term keelkanker wordt vaak gebruikt om verschillende vormen van kanker aan het hoofd en de nek te benoemen. Deze carcinomen zijn meestal plaveiselcelcarcinoom. Meestal wordt echter met keelkanker gedoeld op farynxkanker en deze kan ontstaan in: De nasofarynx, het...

Kaakholte-ontsteking

In de bovenkaak, links en rechts van de neus, zitten ruimtes. Dit zijn de kaakholten. Deze holten staan via een gangetje in verbinding met de neus- en keelholte. Zowel de kaakholte als de neus- en keelholte zijn bekleed met slijmvlies. Bij kaakholte-ontsteking komt er...

Kinderziekten met vlekjes

Kinderziekten zijn een groep van virusziekten die meestal niet zeer ernstig verlopen en die zo besmettelijk zijn dat de meeste mensen ze al vroeg in hun leven, als kind, een keer doormaken, waarna in het algemeen volledige immuniteit bestaat, dat wil zeggen dat mensen...

Koorts

Koorts is een verhoging van de normale gemiddelde kerntemperatuur van een organisme, vaak ten gevolge van een ontsteking. Bij de mens is de 'normale' lichaamstemperatuur ca. 37 °C. Hierin bestaat een niet te verwaarlozen dagelijkse variatie tussen 35,5 à 36...

Koortslip

Een koortslip is het gevolg van een infectie door het herpes simplexvirus, meestal Type I Bij een koortslip ontstaat een branderig, tintelend gevoel op of rond de lippen, gevolgd door pijnlijke blaasjes, die na enkele dagen overgaan in met een korstje bedekte...

Kanker

 Kanker is een aandoening die gekenmerkt wordt door de volgende verschijnselen:- er zijn cellen die zich onbeheerst vermenigvuldigen en dit blijven doen;- de woekerende cellen breiden zich uit in omliggend weefsel en richten hier schade aan (invasieve groei of...