Selecteer een pagina

Homoseksueel

Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, als ook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een...

Hartdood

Wanneer het hart van het ene op het andere moment ophoudt met pompen, treedt al na enkele minuten de dood in.  De dood treedt eigenlijk niet in met het stoppen van het hart, maar bij het verlies van de hersenfunctie. Als er geen tijdige reanimatie plaatsvindt,...

Hepatocellulair Carcinoom

Het HCC of wel levercelkanker,  is in de westerse wereld een zeer zeldzame kwaadaardige tumor, maar wel de meest frequente primaire kwaadaardige levertumor. Wereldwijd is het HCC ook één van de meest frequent voorkomende kwaadaardige tumoren. Per...

Hersenschudding

Een hersenschudding is een licht gestoorde hersenwerking ten gevolge van mechanisch geweld, direct of indirect op de schedel inwerkend, zonder dat de hersenen zelf  zichtbaar waarneembaar letsel hebben opgelopen. Enkele symptomen zijn: Bewusteloosheid, kort of...

Het zorgsysteem

Het dossier Het zorgsysteem bevat veel informatie over het zorgsysteem in Nederland en aanverwante onderwerpen. Een dossier kan bestaan uit interessante artikelen, actuele nieuwsberichten en belangrijke weblinks over dit onderwerp.

Hazenlip

Hazenlip of Schisis (Grieks voor spleet) is een aangeboren afwijking van het gezicht, die zich kenmerkt door een spleet of groef in de bovenlip (hazenlip), kaak of gehemelte. De spleet kan zich beperken tot de bovenlip, maar kan ook doorlopen in de bovenkaak, en in de...

Hersenen

De hersenen , ook wel het brein genoemd, vormen het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in het hoofd bevindt. De hersenen vormen het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in het lichaam. De hersenen zijn een complex orgaan....

Hextril-R mondspoeling

Werkzame stof: Hexetidine Mond- en keelmiddelen Mondspoeling, 200 ml: 1 mg hexetidine per ml Toepassingen (indicaties): Mondinfecties, behandeling en voorkómen van (= mondontsmetting) Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis) Tandvleesontsteking (= gingivitis),...

Hielprik

Homocystinurie is een aangeboren stofwisselingsstoornis waarbij de afbraak van het aminozuur methionine gestoord is. Hierbij bevindt zich veel homocysteïne in het bloed wat de bloedvaten reeds op jonge leeftijd beschadigt.   Patiënten met homocystinurie...

Homocystinurie

Homocystinurie is een aangeboren stofwisselingsstoornis waarbij de afbraak van het aminozuur methionine gestoord is. Hierbij bevindt zich veel homocysteïne in het bloed wat de bloedvaten reeds op jonge leeftijd beschadigt.   Patiënten met homocystinurie...

Homeopathie

Homeopathie (Oud Grieks: ὅμοιος, homoios, gelijksoortig en πάθος, pathos, lijden of ziekte) is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755 – 1843). De...

Hemochromatose

Hemochromatose, of de ziekte van Trousseau is een stofwisselingsziekte waarbij de opname van ijzer in de darm niet goed kan worden gereguleerd, hetgeen soms leidt tot ijzerstapeling in organen, wat na lange tijd (soms ernstige) symptomen kan veroorzaken. Door de...

Humira

Adalimumab, dat verkocht wordt onder de merknaam "Humira", is een ontstekingsremmer uit de groep van de tumornecrosefactor blokkers, meer met name TNF-alfa-remmers. Het is een monoklonaal antilichaam opgebouwd uit 1330 aminozuren. TNF-alfa is een...

Herceptin

Trastuzumab (Herceptin) wordt ingedeeld in de "biologische therapie" of "immuuntherapie". Trastuzumab (Herceptin) wordt voorlopig enkel gebruikt in de behandeling van terugkerende of uitgezaaide borstkanker en dit zowel in alleenstaand...

Hernia diafragmatica

Hernia diaphragmatica is een hernia waarbij een sprake is van een opening (breuk) in het middenrif. Ze kan verworven zijn of aangeboren. Het middenrif is een platte spier die de scheiding vormt tussen borstholte en buikholte. In deze spier zit een opening waardoor de...

Heupdysplasie

Heupdysplasie is de meest voorkomende aangeboren afwijking in Europa en wordt veroorzaakt door een, meestal aangeboren, onvoldoende ontwikkeling van het heupgewricht. Het acetabulum (heupkom of pandak), dat het komvormige gedeelte van het bekken vormt, is (nog) te...

HELLP-syndroom

Het HELLP-syndroom is een complicatie die soms bij (menselijke) zwangerschap optreedt. HELLP is een acroniem van Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets (hemolyse, verhoogde leverenzymen, en weinig bloedplaatjes). Dit staat voor een afbraak van rode...

Hyponatriemie

Natrium is een van de belangrijkste zouten die nodig zijn voor een gezonde werking van het lichaam. Natrium speelt een belangrijke rol bij de water- en zouthuishouding in het lichaam. Ook speelt het een belangrijke rol bij de regulering van de bloeddruk. ...

Hepatitis A

Hepatitis A is een zeer besmettelijke leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A virus.   Men kan besmet raken met het hepatitis A-virus door het eten en drinken van, met ontlasting besmet voedsel of water. Het virus kan in het voedsel en drinken komen als...

Herseninfarct

Een herseninfarct ontstaat doordat een bloedstolsel een bloedvat in het hoofd afsluit. Het hersenweefsel achter de blokkade krijgt daardoor geen zuurstof en voeding meer en functioneert niet meer goed. De gevolgen zijn meestal direct zichtbaar en snelle actie is...

Herpes genitalis

Genitale herpes is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die veroorzaakt wordt door het virsu herpes simplex-2 (HSV2) en kan leiden tot genitale klachten, maar ook tot een ckoortslip (via orale seks). Een normale koortslip is een uiting van een ander, maar...

Hik

De hik  is een periodiek optredende spontane onwillekeurige samentrekking van het middenrif tijdens inademing, gevolgd door het plots sluiten van het strotklepje wat een kenmerkend geluid veroorzaakt. Deze samentrekkingen volgen elkaar op met een interval van een...

Hoofdroos

Roos ofwel hoofdroos is een huidaandoening waarbij dode huidcellen van de kruin loslaten. Deze dode huidcellen zijn in het hoofdhaar zichtbaar als witte schilfertjes. Het afscheiden van dode huidcellen is een normaal verschijnsel daar de epidermis zichzelf steeds...

Hoogteziekte

Hoogteziekte (ook wel bergziekte of alpenziekte ) is de naam voor een verzameling van ziekteverschijnselen, die kunnen optreden als een persoon zich te snel naar grote hoogtes verplaatst. Hoogteziekte kan optreden vanaf hoogtes van 2500 meter, maar meestal treedt...

Huidinfecties

Een huidinfectie is de verzamelnaam voor alle infecties die betrekking hebben op de huid. De huid kan zowel spontaan als na trauma (ongeval, operatie) ontsteken. Een groot aantal dermatologische aandoeningen wordt veroorzaakt door microbiële infecties:...

HMSN

HMSN (ook ziekte van Charcot Marie Tooth / CMT genoemd) is een verzamelnaam voor een aantal erfelijke ziekten waarbij de zenuwen zijn aangetast. HMSN staat voor hereditaire motorische en sensorische neuropathie. Hereditaire (= erfelijke) aandoening van de zenuwen (=...

Hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie is een stofwisselingsstoornis waarbij een te hoog gehalte cholesterol in het bloed aanwezig is. Hypercholesterolemie komt onder andere voor bij de erfelijke aandoening familiaire hypercholesterolemie. Cholesterol is een vetachtige, niet in water...

Heupoperatie

In een gezond heupgewricht zijn de heupkop en de heupkom bedekt met glad kraakbeen. Door dit kraakbeen is er een soepele en pijnloze beweging tussen de twee botuiteinden mogelijk. Maar in de loop van de tijd kan het kraakbeen wegslijten waardoor de onderliggende...

HIV-virus

Hiv is een virus, de volledige naam is Human Immunodeficiency Virus (menselijk immuundeficiëntievirus). Het is een snel muterend retrovirus, en verantwoordelijk voor het syndroom aids. Hiv veroorzaakt aids doordat het de CD4+ T-cellen aanvalt en vernietigt. Dit...

Hartchirurgie

De hartchirurgie bestaat in Nederland ongeveer zestig jaar. In de jaren veertig van de vorige eeuw werden in Nederland de eerste hartoperaties uitgevoerd. Het waren vooral ingrepen bij kleine kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Omdat de hart-longmachine pas in...

Hartafwijking

In ons land worden elk jaar ongeveer 1400 baby’s met een hartafwijking geboren. Gelukkig zijn lang niet alle aangeboren hartafwijkingen ernstig. Sommige verdwijnen vanzelf, andere hebben nauwelijks invloed. Veel kinderen kunnen zelfs zonder behandeling normaal...

Hartaanval

Een hartinfarct, of hartaanval  is het afsterven van een deel van de hartspier door onderbreking van de bloedtoevoer ervan door de  kransslagaderen. Dit kan leiden tot hartfalen, sterfte of levensbedreigende ritmestoornissen. Een hartaanval ontstaat vrijwel...

Hepatitis C

Hepatitis C is een virale leverontsteking die niet zeer zeldzaam is. Hoewel het in Nederland nog geen zeer hoge aantallen betreft, zijn ca 60.000 mensen ermee besmet, velen daarvan zonder het te weten. Pas recent is behandeling mogelijk. Wereldwijd zijn ongeveer...

Hersentumor

Een hersentumor is een goed- of kwaadaardige tumor in het hoofd.  Goedaardige tumoren in andere delen van het lichaam zijn bijna nooit dodelijk, maar hersentumoren die goedaardig zijn (en dus niet uitzaaien of infiltratief in andere weefsels doorgroeien), kunnen...

Hoog frequent oscillatoire beademing

Kunstmatige beademing is dikwijls noodzakelijk bij kinderen die op een afdeling voor intensieve zorg worden opgenomen. Deze behandeling is vaak levensreddend, maar kan tekortschieten en  leiden tot het ontstaan van chronische beschadiging van de longen of zelfs...

Haarverlies

Een haarprobleem kan heel vervelend zijn,  haar is een kostbaar bezit, het vormt een belangrijk deel van iemands uiterlijk en daarmee van de identiteit.  Eén op de drie mannen krijgt tussen zijn 20e en 50e levensjaar te maken met beginnende...

Humaan Papilloma Virus

Het humaan papillomavirus, ook wel HPV genoemd, is een soort van het genus papillomaviridae. Papillomavirussen kunnen abnormale celgroei van huid en slijmvliezen teweegbrengen en zijn de veroorzakers van wratten. HPV infectie kan ook de kans op het ontwikkelen...

Hoornvliestransplantaties

Een hoornvliestransplantatie is een vorm van keratoplastiek dan wel corneaplastiek, een chirurgische ingreep waarbij een beschadigd hoornvlies wordt vervangen door dat van een donor. Een hoornvliestransplantie is relatief ongecompliceerd, doordat er geen bloedvaten...

Hib-ziekten

Hib-ziekten is een verzamelnaam voor ernstige ziekten die na besmetting vaak mild beginnen, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, longontsteking, gewrichtsontsteking of strotklepontsteking. Meestal verloopt het ziektebeeld vrij mild en blijft het bij een...

Hepatitis B

Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus, dat behoort tot de familie van de zogenaamde Hepadnaviridae. Hepadna-virussen hebben een sterke voorkeur om zich te nestelen in levercellen, maar zeer kleine hoeveelheden van deze...

Hoofd-Halskanker

Veel symptomen die wijzen op hoofd-halskanker komen vaak voor en doen zich ook bij veel andere ziekten voor, zodat deze symptomen beslist nog niet betekenen dat u kanker hebt. De symptomen van hoofd-halskanker variëren afhankelijk van de plaats van het...

Hersenbloeding

Een hersenbloeding ontstaat als er een bloedvat in de hersenen openbarst. In de volksmond spreekt men ook wel van een beroerte. Als dit gebeurt, wordt een deel van het hersenweefsel overspoeld met plasma-eiwitten en rode bloedcellen wat weefsel sterfte tot...

Hemofilie

Hemofilie of bloederziekte, is een erfelijke stoornis in de bloedstolling. Het bloed kan niet goed stollen omdat er een bepaalde stollingsfactor in het bloed ontbreekt. Er zijn twee typen hemofilie. Bij hemofilie A heeft de patiënt onvoldoende factor VIII, bij...

Hartziekten

Een aantal voorbeelden van hartziekten zijn: Aangeboren hartafwijkingen Angina pectoris Hartfalen Hartinfarct Hartklepaandoening Hartritmestoornissen Hartspierziekte Ontstekingen hart Mensen die minder dan 6 uur per nacht slapen, lopen meer kans op hartziektes. Maar...

Haartransplantatie

Haarverlies, terugwijkende haarlijn, haaruitval, een kalende kruin of volledige kaalheid, wordt over het algemeen veroorzaakt door steeds dezelfde combinatie van erfelijke factoren en een verhoogde gevoeligheid voor een stof die gevormd wordt uit het mannelijke...

hersenvliesontsteking

Hersenvliesontsteking of meningitis, ook wel misleidend nekkramp genoemd, is een ontsteking van de om de hersenen en het ruggenmerg gelegen hersenvliezen. Deze ontsteking kan door een aantal oorzaken optreden, waaronder infectie met bacteriën. virussen of...

Handchirurgie

Een specialist die reeds een opleiding als chirurg heeft afgerond, kan zich verder gaan specialiseren in  handchirurgie. Deze speciale opleiding voor microchirurge leert de arts alles over de diverse ziektes en kwetsuren van de handen, alsmede aangeboren ziekten...

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk te veel (hyper) ademen (ventilatie). Wie hyperventileert, ventileert meer dan nodig om het koolstofdioxide-gehalte in het bloed (de CO2) op de normale hoogte te houden. Hyperventilatie moet niet gedefinieerd worden als "snel...

Hartritmestoornis

Een hartritmestoornis kan op verschillende stoornissen van de hartslag duiden. Het hart kan snel slaan (> 100 slagen per minuut) of te langzaam (minder dan 60 slagen per minuut) De hartslagfrequentie kan ook normaal zijn, maar het hartritme onregelmatig. Een...

Hoesten

Hoest is een reflexmatige explosieve uitademing, die ontstaat bij prikkeling van de luchtwegen en deze reinigt van slijm en vreemde voorwerpen. Naast kleine haartjes in de keelholte en neus die grof vuil vasthouden en slijmvliezen die fijnere deeltjes naar boven in de...

Hartfalen

Hartfalen of hartzwakte,  is een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen om aan de behoeften van de weefsels te voldoen. Onder normale omstandigheden bestaat er een evenwicht tussen de hoeveelheid bloed dat het hart...

Hoge bloeddruk

Mensen met hoge bloeddruk (hypertensie) lopen een verhoogd risico vroegtijdig te overlijden door een hartaandoening, een herseninfarct of door beschadiging van de nieren. In circa 90-95% van de gevallen is de oorzaak van hoge bloeddruk niet bekend . In de resterende...

Hoofdluis

De hoofdluis is een zeer klein insect dat behoort tot de dierluizen. Het is een van de bekendste soorten insecten die parasitair leeft van bloed van de mens, en tevens een van de wijdst verspreide soorten. De hoofdluis wordt gezien als een plaaginsect. De luis houdt...

Hoofdpijn

Hoofdpijn is pijn gelokaliseerd in het hoofd. Hoofdpijn komt zoveel voor dat vrijwel iedereen er wel eens last van heeft, en sommigen zeer vaak. Hoofdpijn is vrijwel nooit een symptoom van een ernstige ziekte: meer dan 99% van alle hoofdpijn is of spanningshoofdpijn...

Hooikoorts

 Hooikoorts is een vorm van allergische rinitis, die wordt gekenmerkt door allergie voor stuifmeel (pollen) van grassen, planten of bomen. Het gaat daarbij om pollen van planten die hun stuifmeel via de wind laten verspreiden. Planten die door insecten bestoven...

Hartinfarct

Een hartinfarct of cardio infarct, in de volksmond hartaanval genoemd, is het afsterven van een deel van de hartspier door onderbreking van de bloedtoevoer ervan door de kransslagaderen. Dit kan leiden tot hartfalen, sterfte of levensbedreigende ritmestoornissen. Een...

Hematurie

Hematurie is het verschijnen van bloed in de urine. Hiervoor zijn zeer veel mogelijke oorzaken. Meestal wordt onderscheid gemaakt in vier soorten hematurie: pijnlijke en pijnloze, die dan beide weer macroscopisch en microscopisch kunnen zijn. Microscopische hematurie...

Huidkanker

De meest voorkomende aanwijzing voor huidkanker is een verandering op de huid, zoals een ruw plekje dat niet weggaat, een wondje dat niet geneest of een verandering in de kleur of grootte van een al bestaande huidafwijking. Iedereen kan huidkanker krijgen. Maar er...