Selecteer een pagina

Patellofemorale Pijnsyndroom

Het patellofemoraal pijnsyndroom is een aandoening met als voornaamste klacht pijn in een knie of vaak ook beide knieën, die men vooral bij adolescenten en jonge volwassenen aantreft; iets vaker bij vrouwen dan bij mannen. De term 'patellofemoraal' is afgeleid...

Pet Medical

De PET HEATH ASSOCIATION (PHA), is opgericht in Zwitserland, door een team van experts o.a. dierenartsen, pharmaceuten en biologen. PHA staat garant voor wetenschappelijk geteste betrouwbare produkten, met nauwelijks bijwerkingen. Zowel bij het ontwikkelen als bij het...

Proton radiotherapie

Proton radiotherapieProton radiotherapie is een geavanceerde vorm van bestraling, waarbij in plaats van de gebruikelijke röntgenstraling met energierijke lichtdeeltjes, ofwel fotonen, protonen uit de veel zwaardere waterstofatoomkernen worden toegepast. De...

Pasgeborenen

Een pasgeboren baby wordt tot de leeftijd van dertig dagen of gedurende zijn verblijf op een neonatale afdeling, boreling, neonaat of neonatus genoemd ( Latijn:nieuwgeborene). Vanaf 30 dagen tot één jaar wordt een baby zuigeling genoemd. In tegenstelling...

Pantozol Control

Met PANTOZOL Control® kunt u door 1 tot 2 weken lang slechts eenmaal daags één tablet te nemen langdurige verlichting van brandend maagzuur krijgen. Daar is niets moeilijks aan. Miljoenen mensen wereldwijd hebben door deze behandeling al volledige...

Prothese

Een prothese is een kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan of onderdeel van een orgaan. Als de prothese helemaal in het lichaam verborgen is wordt het ook wel een implantaat genoemd. Lichaamsdelen: Borstprothese Beenprothese (kunstbeen)...

Preconceptie

Preconceptiezorg is het geheel aan voorlichting en maatregelen dat in verband met de gezondheid van moeder en kind rond de conceptie genomen kan of moet worden. Een voorbeeld is het advies aan vrouwen om vanaf tenminste 4 weken voor de conceptie tot minimaal 8 weken...

PKU

PKU is een recessief-erfelijke stoornis in de stofwisseling, die voorkomt bij 1 op de 18.000 kinderen. Alleen als beide ouders drager zijn van het PKU-gen, kunnen zij een kind krijgen dat aan PKU lijdt. Als geen van beide ouders zelf lijdt aan PKU maar beide wel...

Pantoprazol

Pantoprazol (merknaam onder andere Pantozol, Zurcale en Pantomed) is een geneesmiddel uit de groep van de protonpompremmers. Het wordt gebruikt ter behandeling van maagzweren en klachten ten gevolge van gastro-gesofagale reflux. Ook wordt het middel gebruikt als...

Protelos

Osteoporose (in de volksmond ook wel botontkalking genoemd) is een veel voorkomende aandoening van ons skelet. In Nederland hebben ongeveer 800.000 mensen osteoporose. Osteoporose leidt tot een afname van onze botmassa en een verslechtering van de microarchitectuur...

Pacemaker

Een pacemaker is een apparaat om het menselijk hart te ondersteunen. Aanvankelijk werden pacemakers gebruikt om een te traag hartritme corrigeren. Tegenwoordig worden ze ook gebruikt bij een te snel hartritme  en bij patiënten met een risico op een...

Probiotica

Een probioticum is een voedingsmiddel met micro-organismen waaraan een gezondheidsbevorderende werking wordt toegeschreven. Het begrip pro-bioticum kan vertaald worden als "voor het leven" en is ontstaan als reactie op het begrip antibioticum. De naam...

P20 Sunfilter

P20 Sunfilter is een zonnebrandcreme die goede bescherming biedt tijdens het zonnebaden. P20 zonnebrandcreme is verkrijgbaar in de factor 10 - 20 - 30 en 50. Met P20 bent u goed beschermt tegen UV straling. Dit product is te bestellen via internet www.directapotheek.nl

Prevalin Neusspray

Prevalin voor de neusDe werkzame stof in Prevalin is cromoglicinezuur. Cromoglicinezuur is een antiallergiemiddel. Het is te gebruiken bij klachten van de neus door allergie, zoals hooikoorts en een langdurig ontstoken neusslijmvlies.Langdurig ontstoken...

Prevalin Oogdruppels

Heb je ook last van tranende, jeukende, branderige of rode ogen, dan kun je naast de Prevalin neusspray, Prevalin Allerstop tabletten, Prevalin Protect neusinhaler, de Prevalin oogdruppels gebruiken. Heb je alleen last van je ogen, dan gebruik je natuurlijk alleen de...

Paracetamol

Paracetamol  is het wereldwijd meest gebruikte pijnstillende en koortsverlagende middel. In combinatie met andere geneesmiddelen wordt Paracetamol ook tegen symptomen van verkoudheid ingezet. Paracetamol werd voor het eerst in 1878 doorHarmon Northrop Morse...

PDD-NOS

Pervasieve ontwikkelingsstoornis, is een groepsnaam voor symptomen die niet onder andere stoornissen te plaatsen zijn. PDD-NOS maakt deel uit van het autismespectrum. Juist omdat PDD-NOS een restgroep is kunnen verschillende kenmerken op de voorgrond staan,...

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie. De grondleggers van de positieve psychologie, Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihaly gaven in 2000 aan, dat het binnen de positieve psychologie over drie onderwerpen gaat: positieve ervaringen die mensen...

Processierups

De eikenprocessierups  is de rups van een nachtvlinder die in België en ook in Nederland sinds 1990 steeds algemener voorkomt. De soort is in het bezit van voor de mens gevaarlijke brandharen en vertoont herhaaldelijk getalsmatig pieken in aanwezigheid,...

Premenstrueel Syndroom

Het premenstrueel syndroom (PMS) is een groep klachten of symptomen die bij sommige vrouwen vlak voor de menstruatie optreden. Ongeveer 4% van de vrouwen tussen 15 en 45 jaar heeft last van PMS, maar dit percentage hangt sterk samen met de gehanteerde criteria: er is...

Plasklachten

Problemen met het plassen kunnen het dagelijkse leven onaangenaam beïnvloeden. Plasklachten kunnen voorkomen bij mannen en vrouwen. Klachten die kunnen optreden zijn onder andere: ongewild urine verlies (urine incontinentie) veel aandrang tot plassen...

Plasmalite lichtontharing

Plasmalite is een veilig en doeltreffend ontharingssysteem,waarin de voordelen van een laser en van intens pulslicht effectief worden gecombineerd. Plasmalite is gebaseerd op de modernste technologie en maakt het mogelijk om overtollige of ongewenste haargroei veilig...

Prematuren

Prematuur ('vóór de rijpheid') is een aanduiding die in de geneeskunde betekent dat een baby te vroeg geboren is. Normaal gesproken duurt een zwangerschap 40 weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Als de zwangerschap niet de...

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek

Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) is een techniek om genetische afwijkingen op te sporen in eicellen of embryo's voorafgaand aan of aansluitend op in-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Omdat slechts de niet aangedane...

Prevner

Prevner is een lippencrème die een koortslip of koortsuitslag voorkomt. Daarnaast verkort Prevner de duur en vermindert Prevner de ernst van de symptomen van een bestaande koortslip. Symptomen zijn o.a. tintelingen, blaasjes en korstjes. Prevner is voor...

PPH-methode

Maar liefst één op de drie mensen heeft op een bepaald moment in zijn of haar leven wel eens last van aambeien. Helaas is het zo dat de meeste mensen langdurig pijn hebben ondervonden voordat ze hun huisarts bezoeken. Eén van de redenen hiervoor...

Posttraumatische Dystrofie

Posttraumatische dystrofie (PD) ofwel Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) ook wel Sudeckse dystrofie genoemd naar de Duitse chirurg Paul Sudeck (1866-1945), die als één van de eersten de aandoening uitvoerig beschreef, is een complicatie die na een...

Plexus Brachialis

De plexus brachialis is een netwerk van zenuwen in het hals- en schoudergebied. De zenuwen die vanaf de vierde halswervel tot de eerste borstwervel uit het ruggenmerg treden, vormen hier een ingewikkeld vlechtwerk: de plexus. Binnen de plexus groeperen de zenuwvezels...

Posttraumatische stress

We lopen allemaal het risico een traumatische ervaring op te doen. We begeven ons immers dagelijks in situaties, die tot ongelukken kunnen leiden.Een posttraumatische stress-stoornis is het gevolg van zo'n traumatische gebeurtenis, die nog niet verwerkt is. De...

Prikkelbare darm

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS), vroeger ook wel spastische darm of spastisch colon genoemd, is een chronische darmstoornis, waarbij de beweeglijkheid van het darmstelsel chronisch is verstoord. Onder normale omstandigheden zorgen de darmen ervoor dat het voedsel...

Prostaat

De Prostaat De prostaat is een klier die vlak onder de blaasuitgang en om de plasbuis heen ligt. Het is te vergelijken met een appeltje waar het klokhuis is uitgeboord. De prostaat is ongeveer zo groot als een walnoot of kastanje en maakt onderdeel uit van het...

Psoriasis

Psoriasis (psoriasis vulgaris) is een chronische auto-immuunziekte, gekenmerkt door een versnelde deling en verminderde rijping van hoorncellen in de opperhuid. Omdat de cellen niet normaal uitrijpen is ook het afschilferen verstoord, waardoor lokaal sterke...

Pijn

Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Soms ontstaat pijn...

Pleuritis

Pleuritis (in de volksmond ook wel pleuris genoemd) is een ontsteking aan het borstvlies rondom de longen en aan de binnenkant van de thorax, de pleura. Dit kan door een virus of een bacterële infectie komen of door directe irritatie van de pleura. Indien zich...

Prostaatvergroting

Alleen mannen hebben een prostaat. Het is een klier onder de blaas, zo groot als een kastanje. De plasbuis loopt vanuit de blaas eerst door de prostaat en vervolgens door de penis naar buiten. De prostaat produceert het vocht waar de zaadcellen in zwemmen. Bij een...

Preotact

Preotact  wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met hoog risico op fracturen. Osteoporose is een ziekte die botten dun en breekbaar maakt. Deze ziekte komt met name vaak voor bij vrouwen na de menopauze. De ziekte...

Psychose

Een psychose is een psychiatrische toestand (psychische aandoening), waarbij de patiënt het normale contact met de - door zijn omgeving ervaren - werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Bij een psychose spreekt men van positieve en negatieve symptomen....

Pseudokroep

Pseudokroep (laryngitis subglottica of valse kroep) is een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen, in de buurt van de stembanden. Meestal wordt deze infectie door een verkoudheid voorafgegaan. De ziekte komt erg veel voor met name in de herfst en de winter, en...

Pneumokokken

Pneumokokkenziekten is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Er bestaan 92 typen van deze bacterie. Tegen 10 veelvoorkomende daarvan is een vaccin ontwikkeld. Alle kinderen geboren op of na 1 maart 2011 krijgen...

Pinda-allergie

Naar schatting heeft circa 0,7% van alle mensen een allergie voor pinda's. Deze allergie kan zeer ernstig zijn; sommigen reageren zelfs al zeer heftig op de geur van pinda's. De beruchtste allergenen die de pinda bevat, zijn drie suikereiwitmoleculen die 'Ara h 1',...

Paniekklachten

Het centrale kenmerk van paniekklachten is de paniekaanval, dat wil zeggen een plotseling en zonder aanleiding optredende intense angst of spanning. Een paniekaanval gaat meestal gepaard met verschillende lichamelijke verschijnselen zoals onder andere: hartkloppingen,...

Pylorushypertrofie

Pylorushypertrofie (ook wel pylorusstenose) is een aandoening die vooral voorkomt bij jongetjes van ongeveer 2 tot 6 weken oud, hoewel ook meisjes het wel eens hebben/krijgen. Het normale maagledigingsproces is verstoord doordat de maagportier (pylorus) niet goed, of...

Proctosedyl zalf

De werkzame stoffen in Proctosedyl zalf zijn cinchocaïne, hydrocortison en framycetine. Cinchocaïne is een verdovend middel dat de huid gevoelloos maakt. Hydrocortison is een ontstekingsremmend middel en framycetine is een antibioticum. Artsen schrijven deze...

Prostaatkanker

Prostaatkanker (Medisch: prostaatcarcinoom) is een vorm van kanker die in de prostaat begint. Signalen van prostaatkanker kunnen dezelfde zijn als die van een benigne prostaathyperplasie (BPH; vergrote prostaat), onder andere een verzwakte straal tijdens het urineren,...