Selecteer een pagina

Defibrillator

Een defibrillator is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht. De defibrillator werd in 1932 uitgevonden...

Doofblindheid

In Nederland leven naar schatting 35.000 doofblinden. Een deel van hen is doofblind bij de geboorte, een deel van hen wordt doofblind op latere leeftijd. Ongeveer één op de 10.000 kinderen wordt doofblind geboren. Doofblindheid betekent niet automatisch...

Dyspepsie

Dyspepsie (opgeblazen gevoel) is in de geneeskunde de term waarmee pijn of een onaangenaam gevoel in de streek rond de maag wordt aangegeven. Het gevoel treedt vaak op na de maaltijd. Dyspepsie kan meerder verschillende oorzaken hebben. Vaak wordt als verklaring voor...

donor

Een donor is iemand die organen, weefsel of bloed ter beschikking stelt voor donatie Orgaandonor of  Bloeddonor De Wet op de Orgaandonatie maakt geen onderscheid tussen organen en weefsels:. Beide worden hierin omschreven als een "bestanddeel van het...

Domperidon

Domperidon is een bij de apotheek zonder recept verkrijgbaar anti-emeticum dat misselijkheid en braken tegengaat en een te grote aanmaak van maagzuur. Het middel wordt onder andere gebruikt door patienten die een verhoogde reflux hebben. Domperidon wordt onder andere...

Dyslexie

Dyslexie (ook wel als woordblindheid aangeduid) is een term die in de wetenschap gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Over de achterliggende oorzaken is er nog veel discussie, maar meestal neemt men aan dat een dysfunctie in de...

Darmklachten

De klachten van dikkedarmkanker zijn veelal aspecifiek. Alarmsymptomen die mogelijk op dikkedarmkanker kunnen wijzen zijn een veranderd ontlastingspatroon, ongewild gewichtsverlies en rectaal bloedverlies. Rectaal bloedverlies komt voor bij tumoren die dichtbij het...

Darmkrampen

Darmkrampen zijn pijnlijke samentrekkingen van de darm, die meestal te maken hebben met de passage van voedsel. U heeft deze krampachtige buikpijn misschien weleens gevoeld, bijvoorbeeld na het eten van veel uien of ander voedsel met darmprikkelende stoffen, zoals...

Dyspraxie

Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis die leidt tot problemen bij het plannen en coördineren van motorische handelingen. Het is een stoornis bij het correct verwerken van informatie door de herenen. Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de...

Doofheid

Doofheid is het niet of zeer slecht in staat zijn om te horen. Een dove wordt ook wel auditief beperkt/gehandicapt genoemd. Doofheid kan erfelijk zijn, of veroorzaakt worden door een ziekte of een ongeval. Voorbeelden van erfelijke vormen doofheid zijn, het syndroom...

Diverticulitis

Van diverticulitis is sprake als een divertikel ontstoken of geïnfecteerd raakt. Doorgaans betreft het pseudo-divertikels in het sigmoïd.  Bij pseudo-divertikels bestaat de wand uit mucosa en serosa. Bij ware divertikels (bijvoorbeeld divertikel van...

Dorn-methode

Dorn therapie is een natuurgeneeskundige manuele behandeling die zijn oorsprong vind in Duitsland. De Dorn methode werkt zonder medicijnen. Rugpijn en nekklachten zijn veel voorkomende klachten in de huidige maatschappij waarin mensen veel achter de computer zitten,...

Diabetes voet

Voetafwijkingen komen bij patiënten met diabetes vaak voor. Ongeveer 40-50%  van deze patiënten die langer dan zes tot zeven jaar diabetes hebben, ontwikkelen vaak voetafwijkingen. Deze voetafwijkingen kunnen op den duur tot ernstige problemen leiden....

Del Ferro methode

Leonardo Del Ferro is 30 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een methode om van het stotteren af te komen en met succes!  Del Ferro vierde in 2008 haar 30 jarige bestaan en heeft een vestiging in Nederland en in Duitsland. Duizenden mensen uit binnen en...

Definitieve ontharing

De meest gebruikelijke manieren om van ongewenste haargroei af te komen zijn vaak nog het scheren, harsen of epileren van de haren. Jammer genoeg bieden deze manieren geen definitieve resultaat en zorgen regelmatig juist voor irritaties, zoals ontstekingen,...

Darmen

De darmen behoren tot het spijsverteringsstelsel of gastro-intestinaal systeem. Bij de mens en de meeste (zoog)dieren bestaat het spijsverteringsstelsel uit de volgende opeenvolgende delen: A slokdarm of oesofagus B maag C dunne darm C1 twaalfvingerie darm of duodenum...

Darmzweer

Een maag-darmzweer is een ontsteking die valt onder de maag-darmziekten. Het  is een kleine ontsteking van het slijmvlies dat aan de binnenkant van de maag zit. Ook als de ontsteking voorbij de maag, in het begin van de twaalfvingerige darm zit, wordt die meestal...

Darmpoliepen

Een darmpoliep is een gesteelde, paddenstoelvormige uitpuiling (poliep) van de mucosa van de darmwand. Darmpoliepen kunnen zowel solitair als in groepenvoorkomen. Diagnose Darmpoliepen worden ontdekt door de uitvoering van een coloscopie. Door een coloscoop (een...

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus (DI) is een aandoening die gekenmerkt wordt door polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken, 5 - 15 liter per dag). Het eerste deel van de benaming, diabetes, kan misleidend zijn, deze aandoening heeft niets met suikerziekte (diabetes...

Doorbloedingsstoornissen

Ieder orgaan in het menselijk of dierlijk lichaam heeft voor zijn functioneren een zekere hoeveelheid zuurstof, energie leverende stoffen en bouwstoffen nodig, die bij bijna alle organen door het bloed worden aangevoerd. Ook moeten toxische producten kunnen worden...

Droge huid

Er is sprake van een droge huid als de huid te weinig talg (vet) produceert, waardoor de huid uitdroogt. Ook sommige stoffen (zoals zeep, badschuim) kunnen de huid uitdrogen. Sommige mensen hebben van nature een droge huid. Lang en veelvuldig douchen of baden kan de...

Droge ogen

Droge ogen, keratitis sicca, xerophthalmia, is een oogaandoening veroorzaakt door een verminderde traanproductie of onjuiste samenstelling  van de traancomponenten. De waterige traanfilm is aangedaan. De traanklier produceert niet voldoende tranen om het gehele...

Dwangstoornis

Dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis) (OCS) is een psychische aandoening die is gecategoriseerd als angststoornis. De oude naam van de aandoening is dwangneurose. OCS komt in verschillende vormen voor, maar het meest voorkomende kenmerk is een obsessieve...

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg en daarbij de zenuwbanen die lopen in het ruggenmerg, waardoor uitval van de zenuwen ontstaat, die onder dat niveau (van het hoofd af gerekend) van het ruggenmerg ontspringen. Hierdoor ontstaat een verlamming van...

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. Dementie komt voor bij klinische syndromen die door verschillende hersenziekten...

Delier

Een delier (Latijn: delirium) is een psycho-organische stoornis. De oorzaak is lichamelijk (het disfunctioneren van de hersenen), maar de verschijnselen zijn psychisch. Deze uiten zich door verwarring, cognitieve problemen of door aandachtsstoornissen. De symptomen...

Duizeligheid

Duizeligheid komt relatief vaak voor, iedereen ondervindt wel eens een episode van duizeligheid. Men spreekt soms van dizziness naar vertigo, een toestand waarin de patiënt de indruk heeft dat de omgeving rondom beweegt. Vertigo heeft andere oorzaken dan...

Difterie

Difterie, vroeger ook bekend als kroep, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, die via hoesten van mens op mens wordt overgebracht. Difterie was voordat vaccinatie algemeen gebruikelijk werd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij...

Diabetes

Diabetes mellitus is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie). De term suikerziekte zou oproepen, dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes...

Diabetes type 1

Diabetes mellitus is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie). De term suikerziekte zou oproepen, dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes...

Dialyse

Dialyse is de uitwisseling van in water opgeloste stoffen door een semipermeabel membraam. Vaak wordt dialyse gebruikt als synoniem voor hemodialyse, een van de bestaande nierfunctievervangende therapieën. Therapieën die gebruikt worden om patiënten met...

Dotterbehandeling

Een dotterbehandeling of dotteren,  is het oprekken van een vernauwing  (stenose) in een bloedvat van het hart door er een ballonnetje in te brengen en dat met grote druk op te blazen. Vaak wordt daarbij tevens een zgn. stent geplaatst, een (meestal) stalen...

Darmziekten

De darmen behoren tot het spijsverteringsstelsel of gastro-intestinaal systeem. Bij de mens en de meeste (zoog)dieren bestaat het spijsverteringsstelsel uit de volgende opeenvolgende delen: A slokdarm of oesofagus B maag C dunne darm C1 twaalfvingerie darm of duodenum...

Diarree

Diarree of buikloop is een hoofdzakelijk dunne, brijige tot waterige (soms slijmerige) ontlasting die gepaard gaat met de nood om dringend naar het toilet te gaan. De ontlasting moet dus dunner zijn dan normaal, vaker komen dan normaal (3 of meer keer per dag) en meer...

Darmkanker

Darmkanker is een verzamelnaam voor verschillende soorten kanker van de dunne darm, dikke darm en de endeldarm (rectum) Dunnedarmkanker Kanker van de dunne darm is erg zeldzaam. Indien een zwelling gevonden wordt in het verloop van de dunne darm, is deze meestal...

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit.. Men spreekt...

Diabetes type 2

Bij type-2 diabetes zijn de β-cellen in voldoende mate aanwezig. Absoluut is er dus voldoende insuline aanwezig, maar reageert het lichaam onvoldoende op de insuline.Er is dus een relatief tekort aan insuline. Oorzaken hiervan kunnen zijn: te weinig receptoren op...