Selecteer een pagina

Lymfoedeem

Lymfoedeem of lymphoedema betekent dat zich te veel lymfevocht op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld in het been, ophoopt. Het is een van de mogelijke vormen van oedeem. Het wordt lymfoedeem genoemd als de oorzaak in de lymfe gelegen is. Het is te beschouwen als een...

Long

Longen zijn gepaarde ademhalingsorganen van gewervelde dieren, met uitzondering van de meeste vissen en sommige amfibieën. In de longen vindt gaswisseling plaats tussen lucht en bloed ten behoeve van het  metabolisme. De longen van zoogdieren zijn geen...

Lymfeklier en lymfestelsel

Lymfeklieren zijn de zuiveringsstations van het lichaam: daarin worden onder andere ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt. Op diverse plaatsen in ons lichaam komen groepen lymfeklieren voor. Deze groepen bevinden zich onder andere in de hals, in de oksels, langs de...

Leishmaniasis

Leishmania  is een geslacht van trypanosome protozoa en betreft parasieten die verantwoordelijk zijn voor de infectieziekte Leishmanaia. De parasiet wordt verspreid door zandvliegen die vooral leven van bloed van kleine zoogdieren.  Men loopt een infectie...

Liesbreuk

Een liesbreuk  is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek, waardoor organen die normaal in de buikholte zitten uit gaan puilen. Er zijn diverse soorten liesbreuken te onderscheiden, onder andere afhankelijk van de plaats ('breukpoort') waar de inhoud...

Laparoscopische chirurgie

Laparoscopie is in de heelkunde de inspectie van de buikholte op een minimaal-invasieve methode, ook wel minimaal-invasieve chirurgie genoemd. Laparoscopie kan worden uitgevoerd door de chirurg, uroloog en de gynaecoloog. Met de patiënt onder narcose wordt er een...

Likdoorns

Een likdoorn in de volksmond ook wel eksteroog genoemd, is een vaak pijnlijke, naar binnen groeiende eeltplek (verdikking van de huid). Deze komt voor op plaatsen waar druk en/of wrijving op de huid wordt uitgeoefend, waardoor meer eelt wordt gevormd. Likdoorns...

Longontsteking

Longontsteking of pneumonie is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) en het omringende weefsel, vaak veroorzaakt door een infectie. Indien beide longen zijn ontstoken is er sprake van een dubbele of bilaterale longontsteking. Mits tijdig herkend kan een...

Luizen

Luizen is een informele naam die in het Nederlands aan een aantal diergroepen wordt gegeven die verder weinig met elkaar te maken hebben. Het gaat voornamelijk om verschillende, niet-verwante insecten maar ook andere dieren worden wel met 'luis' aangeduid, zoals de...

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes is een auto-immuunbindweefselziekte die zich uit in onder andere huidaandoeningen. De ziekte kan uw huid, gewrichten en interne organen aantasten. Er zijn drie vormen van lupus erythematodes en elke vorm geeft zijn eigen klachten. Lupus...

Leverkanker

Indien men van leverkanker spreekt, bedoelt men een primaire kwaadaardige tumor die in de lever is ontstaan. In de Westerse wereld komt primaire leverkanker slechts zelden voor, en is dan vaak veroorzaakt door alcohol. In Afrika is dit type tumor echter wel een van de...

Longemfyseem

Emfyseem is in de geneeskunde een toestand waarin de longen sterker uitgerekt zijn dan normaal terwijl de interne microstructuur ervan, in de vorm van de  longblaasjes en de fijne tussenschotjes daartussen, deels verloren is gegaan zonder dat er duidelijke...

Longkanker

Longkanker is een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige tumoren uitgaande van de longen. De belangrijkste typen zijn: bronchuscarcinoom niet-kleincellig longcarcinoom, in het Engels: Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) plaveiselcarcinoom adenocarcinoom grootcellig...

Leukemie

Leukemie is een vorm va kanker, het is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker, of preciezer kanker van witte bloedcellen (leukocyten). Bij leukemie wordt het groeiproces van witte bloedcellen op een kwaadaardige manier veranderd. Hierdoor kunnen de...