Selecteer een pagina

Melioidose

Melioidose is een ziekte die vooral bij mensen met een verminderde afweer klachten kan veroorzaken. De aandoening wordt veroorzaakt door een bacterie die in vochtige grond voorkomt. Melioidosis is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie...

Maagverkleining

Een maagverkleining is een operatie waarbij de maag kleiner wordt gemaakt. Dit kan een neveneffect zijn van een behandeling waarbij een deel van de maag wordt weggehaald om andere redenen, zoals maagkanker of een maagzweer, maar ook wordt het gedaan in het kader van...

Maculadegeneratie

Maculadegeneratie is een oogaandoening waarbij gezichtsscherpte afneemt ten gevolge van het afsterven van kegeltjes in de macula lutea of gele vlek in het centrale gedeelte van het netvlies. Het perifere gezichtsveld blijft wel bestaan: patiënten worden dus niet...

MRI

Een MRI-scanner is de benaming van een medisch apparaat voor beeldvorming van het binnenste van het lichaam, zonder dat dit daarvoor hoeft te worden geopend. De afkorting komt van magnetic resonance imaging, beeldvorming met magnetische resonantie. Een traditionele...

Medicijn gebruik

Veel mensen slikken medicijnen; dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag, één of meer verschillende medicijnen en vaak voor een langere periode. Het goed gebruiken van deze medicijnen vormt een behoorlijke belasting. Zo kan het gebeuren dat mensen...

MRSA

De Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een representant van de bacterie Staphylococcus aureus die resistent is voor meticilline, een vertegenwoordiger van de groep antibiotica die doorgaans worden gebruikt bij de bestrijding van...

Mishandeling

Mishandeling is het toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Geestelijke mishandeling, door iemand geestelijk te kwellen, angst aan te jagen of te vernederen, wordt beschouwd als een afzonderlijke vorm van...

Mondinfecties

Mondinfecties zijn infecties in de mondholte die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, gisten of schimmels. Normaal komen deze wezentjes, samen ook wel micro-organismen genoemd, in onze mond voor zonder dat ze daar ziekten veroorzaken. Er kunnen zelfs...

Manie

Manie is een plotseling optredende aanval van onbedwingbare lust, die samengaat met een overdreven opgewekte stemming (= euforie) en buitensporige geestelijke en/of lichamelijke activiteit (= hyperactiviteit), waaronder een aanhoudende gedachten- of ideeënvlucht....

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis (Latijn voor 'ernstige spierzwakte'), ook wel kortweg MG is een zeldzame auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte. Myasthenia gravis wordt veroorzaakt doordat auto-antilichamen zich aan de acetylcholinereceptoren op de...

Malaria

Malaria of moeraskoorts is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencellige parasieten van het geslacht Plasmodium dat tot de Sporozoa behoort. De parasiet wordt op mensen overgebracht door malariamuggen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat in 2010...

Menstruatie

De menstruatie is dat gedeelte van de menstruatiecyclus waarin de verdikte wand van de baarmoeder, het endometrium, dat klaargemaakt was om een embryo op te vangen, wordt opgeruimd om voor de volgende ovulatie opnieuw te kunnen worden opgebouwd. Het woord menstruatie...

Manisch-Depressieve Stoornis

Een bipolaire stoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief. Het wordt gerekend tot het affectieve spectrum. De manische periode is het tegenovergestelde ofwel de tegenpool van een...

Menopauze

De menopauze refereert aan de laatste menstruatie van een vrouw. Het treedt op wanneer de eierstokken geen vruchtbare eitjes meer over hebben. Hierdoor produceert het lichaam (bijna) geen oestrogenen & progestagenen meer, waardoor het voortplantingssysteem zijn...

Middenoorontsteking

Een middenoorontsteking of otitis media is een ontsteking in het middenoor. Dit komt veel voor, vooral bij kinderen. Meestal gaat het vanzelf over zonder dat behandeling nodig is. In enkele gevallen is het beloop agressiever en is nadere behandeling op zijn plaats....

Migraine

Migraine (van hemicrania: 'half hoofd') is een neurovasculaire aandoening waarbij aanvallen ontstaan door neurale prikkelingen die na een plotse tijdelijke vernauwing, een verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft. Dit geeft aanleiding tot verschillende symptomen,...

Mazelen

Mazelen  is een kinderziekte die veroorzaakt wordt door het mazelenvirus.  De incubatietijd is 8 tot 14 dagen. Het luchtwegvirus wordt verspreid via de lucht, (hoesten, niezen). Het is een zeer besmettelijk virus, dat alleen bij mensen voorkomt. Meestal...

Maagklachten

Maagklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Sommige mensen krijgen maagklachten als ze te veel, te vet of sterk gekruid voedsel eten. Een teveel aan maagzuur kan de maag irriteren. Veel koffie of alcohol irriteren het maagslijmvlies en zorgen voor meer...

Moedervlekken

Een moedervlek is een zichtbare, meestal gepigmenteerde huidaandoening. Binnen de dermatologie wordt de betekenis van 'moedervlek' beperkt tot naevus naevocellularis  plekken bestaande uit toename van pigmentvormende cellen, dus melanocyten of naevuscellen....

Miskraam

Een miskraam is een spontane afbreking van een zwangerschap tot 20 weken (door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd; in Nederland wordt gesproken van een miskraam tot 16 weken.) De medische term hiervoor is 'spontane abortus', maar omdat 'abortus' in de...