Selecteer een pagina

Info over registratie

Duidelijkheid
Het Donorregister schept duidelijkheid voor iedereen. Voor zowel nabestaanden van de donor als voor artsen. Ook is dankzij het Donorregister meer zicht gekomen op het aantal mensen dat organen en weefsels wil doneren. Lees meer over hoe het Donorregister werkt, voor wie het toegankelijk is en wat geregistreerd kan worden.

Wetten, uitzonderingen, misverstanden
Het doneren van organen en weefsels is vastgelegd in onze wet (Wet op de orgaandonatie 1998). Voor mensen onder de 16 jaar en wilsonbekwame personen gelden speciale regels. Dit is niet in elk land hetzelfde geregeld. Zo is een Nederlandse donorregistratie niet bij voorbaat rechtsgeldig in het buitenland. En hoe zit het met de spraakverwarring tussen ‘donor zijn’ en ‘het lichaam schenken aan de wetenschap’. Deze en andere misverstanden worden opgehelderd.

Fijn dat je onze kennisbank bezoekt.


 

Heb je ook onze nieuwe homepage al bezocht?
gezondheid.nl