Selecteer een pagina

Immuunsysteem is onze afweer tegen lichaamsvreemde stoffen en kanker
Het afweer- of immuunsysteem is een verdedigingsmechanisme dat het lichaam beschermt tegen ziekten die veroorzaakt worden door ziekteverwekkers (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) en tegen het ontstaan van verschillende vormen van kanker. Als het immuunsysteem niet goed werkt, kan dat tot diverse ziekten leiden, zoals bijvoorbeeld allergieën, (chronische) auto-immuunziekten (zoals reumatoïde artritis), leverkanker en infectieziekten (zoals AIDS, longontsteking en griep).

Grote diversiteit aan oorzaken van een sub-optimaal immuunsysteem
Een sub-optimaal immuunsysteem kan samenhangen met leeftijd (jonge kinderen, ouderen), genetische factoren en stress, maar ook met diverse factoren uit de fysieke omgeving. Voorbeelden van dergelijke omgevingsfactoren zijn bepaalde virussen (HIV, mazelen) en immuuntoxische chemische stoffen (zoals persistente organochloorverbindingen). Deze chemische stoffen kunnen via milieuverontreinigingen, voeding, drinkwater, lucht en medicijnen de mens bereiken. Ook UV-straling kan het immuunsysteem negatief beïnvloeden.

Allergieën als ‘prijs’ voor een verbeterde gezondheidstoestand?
De sterke toename van allergieën en auto-immuunziekten in hoogontwikkelde landen wordt wel in verband gebracht met een verstoord evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem, als gevolg van de verminderde infectiedruk. Ook de samenstelling van vaccins en de daarin veel gebruikte hulpstof ALUM kan het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem in belangrijke mate beïnvloeden. Een verstoord evenwicht kan leiden tot een verhoogde productie van een bepaalde antistof (IgE), wat uiteindelijk kan resulteren in een allergische reactie.

Preventiemogelijkheden vooral in voorlichting en vaccinaties
Voorlichting aan de bevolking over bijvoorbeeld voeding en de invloed daarvan op het immuunsysteem is van belang bij het voorkómen van infectieziekten. Daarnaast kunnen tal van infectieziekten bestreden worden door via vaccinatie het immuunsysteem te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is griepvaccinatie bij ouderen, vanwege hun verhoogde vatbaarheid voor het influenzavirus.

Hebben immuuninterventies de toekomst?
Immuuninterventies behoren tot de toekomstige behandelmogelijkheden. Bij deze interventies worden specifieke onderdelen van het immuunsysteem beïnvloed. Dit voorkomt dat het immuunsysteem (over)reactief wordt, zoals het geval is bij chronische auto-immuunziekten en afstoting van getransplanteerde organen.